Aktualności

7 artykułów Katedry w czasopismach z IF (kwiecień-październik 2019)

W ostatnim półroczu ukazało się 7 publikacji Katedry w czasopismach z impact factorem (IF): Y. Chawla, A. Kowalska-Pyzalska (2019) Public awareness and consumer acceptance of smart meters among Polish social media users, Energies 12(14), 2759 (doi: 10.3390/en12142759). M. Hradovich, A.