Aktualności

10 artykułów Katedry w czasopismach z IF (październik 2018-marzec 2019)

W ostatnim półroczu ukazało się 10 publikacji Katedry w czasopismach z impact factorem (IF): J. Gil, D. Ramsey, P. Pawlowski, E. Szmida, P. Leszczynski, M. Bebenek, M.M. Sasiadek (2018) The influence of tumor microenvironment on ATG4D gene expression in colorectal