Aktualności

Dwa artykuły w Renewable and Sustainable Energy Reviews (IF_5Y = 9.122)

W pierwszych miesiącach 2018 roku ukazały się dwie publikacje Katedry w prestiżowym Renewable and Sustainable Energy Reviews (IF_5Y = 9.122, 45p MNiSW): A. Kowalska-Pyzalska (2018) What makes consumers adopt to innovative energy services in the energy market? A review of