Zespół badań operacyjnych i zastosowań informatyki (Z1)

Badania naukowe i dydaktyka

 • Systemy wspomagające podejmowanie decyzji,
 • zastosowanie informatyki w zarządzaniu,
 • gospodarka elektroniczna,
 • modelowanie procesów biznesowych
 • metody optymalizacji ilościowej  – badania operacyjne,
 • metody analizy danych – statystyka, ekonometria, prognozowanie, eksploracja danych,
 • systemy ekspertowe.

Członkowie zespołu

Kierownik:
 • dr hab. inż. Barbara Gładysz
Grupa badawcza:
 • dr inż. Wiesław Dobrowolski,
 • mgr inż. Maria Galant-Pater,
 • dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura,
 • dr inż. Robert Kapłon,
 • dr hab. inż. Adam Kasperski, prof. nadzw. PWr,
 • dr Jerzy Pieronek,
 • dr inż. Ewa Prałat,
 • dr hab. David Ramsey,
 • dr inż. Witold Rekuć,
 • dr inż. Leopold Szczurowski,
 • dr inż. Adam Wasilewski.
Współpracownicy:
 • dr inż. Zofia Krokosz-Krynke,
 • dr Michał Kulej,
 • dr inż. Ludmiła Rekuć.
Doktoranci:
 • mgr inż. Aleksander Buczek,
 • mgr inż. Radosław Czahajda,
 • mgr Patrycja Iwanow,
 • mgr inż. Maciej Malara,
 • mgr Andrzej Pawlicki,
 • mgr Eliphas Tongora,
 • mgr inż. Maciej Zaręba.

Seminaria naukowe