Zespół modelowania ekonomicznego (Z2)

Badania i dydaktyka:

 • Ekonomia energetyczna,
 • Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem,
 • Marketing i sieci społeczne,
 • Modele agentowe,
 • Modelowanie ekonomiczne,
 • Prognozowanie,
 • Rynki energii,
 • Statystyka obliczeniowa i ekonometria.

Skład osobowy:

Kierownik:
Grupa badawcza:
 • dr hab. inż. Grzegorz Chodak, email, www,
 • dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska,  email, www,
 • dr Katarzyna Maciejowska,  emailwww.
Doktoranci:
 • mgr Karolina Ćwik, email,
 • mgr Marta Hrydziuszko, email,
 • mgr Jakub Nowotarski, email, www,
 • mgr Maciej Polowy.
Współpracownicy: