Zespół modelowania ekonomicznego i prognozowania (Z2)

Badania i dydaktyka:

 • Ekonomia energetyczna
 • Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem
 • Marketing i sieci społeczne
 • Media społecznościowe
 • Modele agentowe
 • Modelowanie ekonomiczne
 • Prognozowanie
 • Rynki energii
 • Statystyka obliczeniowa i ekonometria

Skład osobowy:

Kierownik:
Grupa badawcza:
 • mgr inż. Yash Chawla, email, www
 • dr hab. inż. Grzegorz Chodak, email, www
 • dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska,  email, www
 • dr Katarzyna Maciejowska,  emailwww
Doktoranci:
 • mgr Tomasz Antczak, email
 • mgr Karolina Bienias, email
 • mgr inż. Maciej Grunt, www
 • mgr Marta Hrydziuszko, email
Współpracownicy: