Division of operations research and the application of computer science (Z1)

Research and teaching areas

 • decision support systems,
 • computer science in management,
 • electronic commerce,
 • modeling business processes modeling,
 • methods of quantitative optimization – operations research,
 • methods of data analysis – statistics, econometrics, forecasting, data exploration,
 • expert systems.

Members

Chair:
 • Prof. Barbara Gładysz
Research team:
 • dr inż. Wiesław Dobrowolski,
 • mgr inż. Maria Galant-Pater,
 • dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura,
 • dr inż. Robert Kapłon,
 • dr hab. inż. Adam Kasperski, prof. nadzw. PWr,
 • dr Jerzy Pieronek,
 • dr inż. Ewa Prałat,
 • dr hab. David Ramsey,
 • dr inż. Witold Rekuć,
 • dr inż. Leopold Szczurowski,
 • dr inż. Adam Wasilewski.
Associate members:
 • dr inż. Zofia Krokosz-Krynke,
 • dr Michał Kulej,
 • dr inż. Ludmiła Rekuć.
PhD students:
 • mgr inż. Aleksander Buczek,
 • mgr inż. Radosław Czahajda,
 • mgr Patrycja Iwanow,
 • mgr inż. Maciej Malara,
 • mgr Andrzej Pawlicki,
 • mgr Eliphas Tongora,
 • mgr inż. Maciej Zaręba.

Scientific seminars