Zespół symulacji komputerowej (Z3)

Działalność naukowo-badawcza

 • modelowanie symulacyjne,
 • analiza finansowa,
 • modelowanie biznesowe,
 • analiza ryzyka,
 • uczenie maszynowe,
 • analiza i klasyfikacja danych,
 • modelowanie systemów zdrowotnych,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • logistyka i łańcuchy dostaw,
 • bibliometria,
 • podejście hybrydowe w analizie i symulacji systemów.

Działalność dydaktyczna

 • modelowanie symulacyjne,
 • analiza finansowa,
 • modelowanie biznesowe,
 • komputerowe aplikacje biznesowe,
 • logistyka i łańcuchy dostaw,
 • finanse publiczne,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • badania operacyjne,
 • eksploracja danych,
 • rynek kapitałowy.

Członkowie zespołu

 • dr inż. Marek Lubicz,
 • dr hab. inż. Bożena Mielczarek, prof. uczelni,
 • dr inż. Roman Pietroń,
 • dr inż. Jacek Zabawa.