Zespół finansów i analizy finansowej (Z4)

Zespół jest kierowany przez  prof. dr. hab. inż. Edwarda Radosińskiego. Do podstawowych obszarów naukowych Zespołu należą badania dotyczące:

  • zastosowania komputerów w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa,
  • skomputeryzowane metody analizy finansowej,
  • nauczanie ekonomii z wykorzystaniem metod komputerowych.

Zespół prowadzi zajęcia dydaktyczne przede wszystkim na kierunku “Zarządzanie”. Aktualnie zespół odpowiada za kształcenie w ramach następujących przedmiotów:

  • Analiza finansowa wspomagana komputerem,
  • Analiza ekonomiczna decyzji biznesowych,
  • Metody i narzędzia analizy finansowej.