Book co-authored by Przemysław Zaleski

Texter has published another book co-authored by Przemysław Zaleski, this time geopolitical:

  1. Marcin Tarnawski, Przemysław Zaleski, Luiza Kostecka-Tomaszewska (2016) Rola mocarstw w stosunkach międzynarodowych, Texter, Warszawa.

The e-book is available from: https://www.texterbooks.com/pl/p/Rola-mocarstw-w-stosunkach-miedzynarodowych/165