Władze

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. inż. Edward Radosiński
pok. 415b; bud. B1
e-mail: edward.radosinski@pwr.edu.pl
tel. 71 320 34 94

Zastępca Kierownika Katedry:

dr inż. Leopold Szczurowski
pok. 518; bud. B4
e-mail: leopold.szczurowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320 26 61