Projekty badawcze

Granty międzynarodowe

 • Raise excellence in R&S&I in HEI for widening countries (Unite.WIDENING), grant ID 101136765, konkurs HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03, Universidade de Lisboa (Koordynator), PWr, Politecnico di Torino, TU Graz, TU Darmstadt, INP Grenoble, Universitat Politecnica de Catalunya, Aalto University, KTH Royal Institute of Technology, 2024-2028
  Wykonawcy klasy “Top grade researcher” (m.in.): Rafał Weron
  [budżet: 1 506 795 EUR (PWr), 4 998 467 EUR (Total)]
 • PRobabilistic mid- and long-term prIce fORecasting In electriciTY markets (PRIORITY), grant DFG-NCN 2021/43/I/HS4/02578, konkurs OPUS LAP, University Duisburg-Essen (Niemcy) oraz PWr, 2023-2026
  Kierownicy: Rafał Weron (Wrocław), Florian Ziel (Essen)
  [budżet: 922 200 PLN + 416 000 EUR]
 • Investigating Market Microstructure and shOrt-term pRice forecasTing in intrA-day eLectricity markets (IMMORTAL), grant DFG-NCN 2016/23/G/HS4/01005, konkurs BEETHOVEN, University Duisburg-Essen (Niemcy) oraz PWr, 2018-2023
  Kierownicy: Ruediger Kiesel (Essen), Rafał Weron (Wrocław)
  [budżet: 768 300 PLN + 239 000 EUR]
 • Economic and social effects of energy sector reforms on sustainable economic growth, Croatian Science Foundation HRZZ Research Project IP-11-2013, no. 2203, University of Rijeka (Chorwacja) oraz PWr, 2014-2018
  Kierownik: Nela Vlahinic
  Wiodący partner zagraniczny (Partner Investigator): Rafał Weron
  [budżet: 548 400 HRK]
 • European research Centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement – ENGINE, 7 Program Ramowy FP7-REGPOT-2012-2013-1, grant agreement ID: 316097, W8 PWr (koordynator), 2013-2016
  Koordynator: Przemysław Kazienko
  Wykonawcy (m.in.): Adam Kasperski, Rafał Weron
  [budżet: 4 731 186.80 EUR]
 • Managing the risk of price spikes, dependences and contagion effects in Australian electricity markets, Australian Research Council (ARC) Discovery Project DP1096326 Macquarie University (Sydney), Queensland University of Technology (Brisbane) oraz PWr, 2010-2012
  Kierownik: Stefan Trueck
  Wiodący partner zagraniczny (Partner Investigator): Rafał Weron
  [budżet: 170 000 AUD]

Granty krajowe (NCN/NCBiR/MNiSW)

 • Prognozy probabilistyczne jako dane wejściowe do modeli uczenia statystycznego: Prognozowanie cen i wspomaganie decyzji na rynku energii elektrycznej, grant NCN 2023/49/N/HS4/02741, konkurs PRELUDIUM, W8 PWr, 2024-2027
  Kierownik: Bartosz Uniejewski
  Opiekun naukowy: Rafał Weron
  [budżet: 113 460 PLN]
 • MoSAic: Model czworościenny zrozumienia i zwiększenia społecznej akceptacji gospodarki o obiegu zamkniętym, grant NCN 2022/47/D/HS4/03444, konkurs SONATA, W8 PWr, 2023-2026
  Kierownik: Yash Chawla
  [budżet: 413 580 PLN]
 • Zarządzanie tłumem w przestrzeni miejskiej: Opracowanie ujednoliconych ram dla symulacji realistycznych trajektorii ruchu ludzi, grant NCN 2022/47/D/HS4/02576, konkurs SONATA, W8 PWr, 2023-2026
  Kierownik: Pratik Mullick
  [budżet: 366 080 PLN]
 •  Szanse i kierunki rozwoju nowoczesnych wspólnot energetycznych w Polsce na podstawie badań empirycznych i symulacyjnych, grant NCN 2022/45/B/HS4/03805, konkurs OPUS, W8 PWr, 2023-2026
  Kierownik: Anna Kowalska-Pyzalska
  [budżet: 730 780 PLN]
 •  Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka – koncepcje, metody i zastosowania, grant NCN 2022/45/B/HS4/00355, konkurs OPUS, W8 PWr, 2023-2026
  Kierownik: Adam Kasperski
  [budżet: 549 600 PLN]
 • Czy mikroinstalacje fotowoltaiczne torują drogę samochodom elektrycznym w Polsce? Modelowanie agentowe dyfuzji samochodów elektrycznych, grant NCN 2021/41/N/HS4/04445, konkurs PRELUDIUM, W8 PWr, 2022-2025
  Kierownik: Karolina Bienias
  Opiekun naukowy (promotor): David Ramsey
  Promotor pomocniczy: Anna Kowalska-Pyzalska
  [budżet: 145 180 PLN]
 • Hybrydowe modelowanie zapotrzebowania na specjalistyczną opiekę stomatologiczną w dziedzinie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z wykorzystaniem symulacji komputerowej, grant NCN 2021/41/N/HS4/03282, konkurs PRELUDIUM, W8 PWr, 2022-2024
  Kierownik: Maria Hajłasz
  Opiekun naukowy (promotor): Bożena Mielczarek
  [budżet: 79 900 PLN]
 • Czy opłaca się wykorzystywać dane tekstowe w modelach przewidywania bankructwa? Budowa wczesnego systemu ostrzegania, grant NCN 2020/39/D/HS4/02384, konkurs SONATA, W8 PWr, 2021-2024
  Kierownik: Sebastian Tomczak
  [budżet: 305 440 PLN]
 • Nieparametryczne podejścia do pomiaru wydajności jednostek o złożonej strukturze wewnętrznej, grant NCN 2020/37/B/HS4/03125, konkurs OPUS, W8 PWr, Wrocław, 2021-2025
  Kierownik: Dimitrios Sotiros
  [budżet: 496 800 PLN]
 • Wspomaganie podejmowania decyzji uczestników rynku energii elektrycznej: prognozowanie punktowe i probabilistyczne z wykorzystaniem metod symulacyjnych oraz uczenia statystycznego, DIAMENTOWY GRANT 0027/DIA/2020/49 MNiSW, W8 PWr, Wrocław, 2020-2024
  Kierownik: Weronika Nitka
  Opiekun naukowy: Rafał Weron
  [budżet: 180 000 PLN]
 • Funkcja kary w modelach prognostycznych a wynik finansowy przedsiębiorstwa energetycznego, DIAMENTOWY GRANT 0009/DIA/2020/49, W8 PWr, Wrocław, 2020-2024
  Kierownik: Tomasz Serafin
  Opiekun naukowy: Rafał Weron
  [budżet: 180 000 PLN]
 • Krótkookresowe prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia bieżącego, grant NCN 2019/34/E/HS4/00060, konkurs SONATA BIS, W8 PWr, Wrocław, 2020-2025
  Kierownik: Katarzyna Maciejowska
  [budżet: 1 542 000 PLN]
 • Uczenie głębokie w prognozowaniu punktowym, probabilistycznym i trajektorii cen energii elektrycznej, DIAMENTOWY GRANT 0219/DIA/2019/48 MNiSW, W8 PWr, Wrocław, 2019-2023
  Kierownik: Grzegorz Marcjasz
  Opiekun naukowy: Rafał Weron
  [budżet: 177 775 PLN]
 • Prognozowanie hurtowych cen energii elektrycznej na potrzeby zarządzania ryzykiem: Wykorzystanie regularyzacji oraz uśredniania prognoz, DIAMENTOWY GRANT 0199/DIA/2019/48 MNiSW, W8 PWr, Wrocław, 2019-2023
  Kierownik: Bartosz Uniejewski
  Opiekun naukowy: Rafał Weron
  [budżet: 180 000 PLN]
 • Crossing Frontiers in electricity prIce forecasTing (CrossFIT), grant NCN 2018/30/A/HS4/00444, konkurs MAESTRO, W8 PWr, Wrocław, 2019-2025
  Kierownik: Rafał Weron
  [budżet: 2 961 200 PLN]
 • Logistyka, handel i decyzje konsumentów w erze Internetu, grant NCN 2018/29/B/HS4/02857, konkurs OPUS, W8 PWr, Wrocław, 2019-2022
  Kierownik: David Ramsey
  Wykonawcy (m.in.): Grzegorz Chodak, Anna Lamek, Adam Wasilewski
  [budżet: 491 200 PLN]
 • Dyfuzja samochodów osobowych wykorzystujących paliwa alternatywne w Polsce: badanie empiryczne preferencji konsumentów oraz modelowanie agentowe rozwoju rynku (DAFNE), grant NCN 2018/29/B/HS4/00069, konkurs OPUS, W8 PWr, Wrocław, 2019-2022
  Kierownik: Anna Kowalska-Pyzalska
  Wykonawcy (m.in.): Anna Skowrońska-Szmer
  [budżet: 473 200 PLN]
 • Dyskretne problemy optymalizacyjne w warunkach niepewności – modele i algorytmy, grant NCN 2017/25/B/ST6/00486, konkurs OPUS, W11 PWr, Wrocław, 2018-2021.
  Kierownik: Paweł Zieliński
  Wykonawca: Adam Kasperski
  [budżet: 415 800 PLN]
 • Segmentacja konsumentów energii elektrycznej za pomocą fazowego modelu zmiany: Analiza czynników wpływających na akceptację narzędzi zarządzania stroną popytową, grant NCN 2016/23/B/HS4/00650, konkurs OPUS, W8 PWr, Wrocław, 2017-2019
  Kierownik: Anna Kowalska-Pyzalska
  [budżet: 261 300 PLN]
 • Determinanty skłonności do płacenia za zieloną energię przez sektor gospodarstw domowych w Polsce, grant NCN 2017/01/X/HS4/00246, konkurs MINIATURA, W8 PWr, Wrocław, 2017-2018
  Kierownik: Anna Kowalska-Pyzalska
  [budżet: 35 090 PLN]
 • Analiza hurtowego rynku energii elektrycznej przy wykorzystaniu strukturalnych modeli wektorowej autoregresji SVAR: Ocena wpływu odnawialnych źródeł energii na poziom i zmienność cen, grant NCN 2016/21/D/HS4/00515, konkurs SONATA, W8 PWr, Wrocław, 2017-2020
  Kierownik: Katarzyna Maciejowska
  [budżet: 137 800 PLN]
 • Symulacyjne modelowanie popytu na świadczenia zdrowotne, grant NCN 2015/17/B/HS4/00306, konkurs OPUS, W8 PWr, Wrocław, 2016-2019
  Kierownik: Bożena Mielczarek
  [budżet: 268 980 PLN]
 • Probabilistyczne prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby zarządzania ryzykiem, grant NCN 2015/17/B/HS4/00334, konkurs OPUS, W8 PWr, Wrocław, 2016-2019
  Kierownik: Rafał Weron
  [budżet: 398 400 PLN]
 • Ekonomiczne konsekwencje kształtowania się opinii i podejmowania decyzji przez konsumentów: Modelowanie agentowe dyfuzji innowacji, grant NCN 2013/11/B/HS4/01061, konkurs OPUS, W8 PWr, Wrocław, 2014-2017
  Kierownik: Rafał Weron
  Wykonawcy (m.in.): Grzegorz Chodak, Anna Kowalska-Pyzalska, Katarzyna Maciejowska
  [budżet: 499 700 PLN]
 • Uśrednianie prognoz hurtowych cen energii elektrycznej, grant NCN 2013/11/N/HS4/03649, konkurs PRELUDIUM, W8 PWr, Wrocław, 2014-2016
  Kierownik: Jakub Nowotarski
  Opiekun naukowy: Rafał Weron
  [budżet: 115 500 PLN]
 • Algorytmy odpornej optymalizacji dyskretnej, grant NCN 2013/09/B/ST6/0152, konkurs OPUS, W8 PWr, Wrocław, 2013-2017.
  Kierownik: Adam Kasperski
  [budżet: 395 460 PLN]
 • Analiza i modelowanie procesu przetwarzania informacji wzrokowej w układzie człowiek – maszyna, grant NCN 2011/03/B/ST8/06238, konkurs OPUS, W8 PWr, Wrocław, 2012-2015.
  Kierownik: Jerzy Grobelny
  Główny wykonawca (m.in.): Rafał Weron
  [budżet: 195 390 PLN]
 • Badanie nad zagadnieniem optymalizacji portfela w różnych horyzontach czasowych z wykorzystaniem wielowymiarowych modeli ekonometrycznych, metod ewolucyjnych oraz sztucznej inteligencji, DIAMENTOWY GRANT 0178/DIA/2012/41 MNiSW, W8 PWr, Wrocław, 2012-2015
  Kierownik: Paweł Maryniak
  Opiekun naukowy: Rafał Weron
  [budżet: 142 221 PLN]
 • Metody symulacyjne i symulacyjne modele komputerowe w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia, grant NCN 2011/01/B/HS4/01061, konkurs OPUS, W8 PWr, Wrocław, 2011-2014
  Kierownik: Bożena Mielczarek
  [budżet: 114 800 PLN]
 • Zastosowanie prostych modeli spinowych w marketingu społecznym i komercyjnym, grant NCN 2011/01/B/ST3/00727, konkurs OPUS, IFT UWr, Wrocław, 2011-2014.
  Kierownik: Katarzyna Sznajd-Weron
  Główny wykonawca: Rafał Weron
  [budżet: 248 100 PLN]
 • Modelowanie i prognozowanie hurtowych cen energii elektrycznej z wykorzystaniem modeli przełącznikowych, grant NCN 2011/01/B/HS4/01077, konkurs OPUS, W8 PWr, Wrocław, 2011-2014
  Kierownik: Rafał Weron
  Wykonawcy (m.in.): Katarzyna Maciejowska, Jakub Nowotarski
  [budżet: 329 600 PLN]