Badania

OBSZARY BADAWCZO-DYDAKTYCZNE

w zakresie badań operacyjnych i podstaw teorii zarządzania:
statystyka, ekonometria i prognozowanie, teoria decyzji, modelowanie optymalizacyjne i symulacyjne, systemy wspomagania decyzji;

w zakresie finansów:
inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem, finanse i analiza finansowa wspomagana komputerem, techniki inteligentne w analizie finansowej, analityka i inteligencja biznesowa, finanse publiczne, ubezpieczenie gospodarcze i społeczne;

w zakresie zastosowań informatyki:
technologie informatyczne w zarządzaniu, zarządzanie projektami informatycznymi, modelowanie procesów biznesowych i informacyjnych zarządzania, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, modele agentowe i sieci społeczne, gry komputerowe jako metoda kształcenia kadry kierowniczej;

w zakresie wybranych problemów zarządzania i ekonomii:
ekonomia energetyczna, prognozowanie w energetyce, badania operacyjne w służbie zdrowia, procesy budżetowania w szkole wyższej, gospodarka i handel elektroniczny, logistyka i  łańcuchy dostaw.