Prowadzone przedmioty

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na kierunkach kształcenia Inżynieria Zarządzania oraz Zarządzanie na studiach I i II stopnia:

Studia I stopnia
 • Inżynieria Zarządzania (w języku polskim),
 • Zarządzanie (w języku polskim),
 • Organizational Management (w języku angielskim).
Studia II stopnia
 • Inżynieria Zarządzania – na specjalnościach:
  • Zarządzanie projektami (w języku polskim),
  • Business Intelligence (w języku angielskim).
 • Zarządzanie (w języku polskim) – na specjalnościach:
  • Inżynieria finansowa,
  • Przedsiębiorczość, innowacje i Projekty­,
  • Technologie informacyjne w zarządzaniu,
  • Zarządzanie procesami przedsiębiorstwa,
  • Zachowania i decyzje menedżerskie.

Szczegółowe informacje o przedmiotach znajdują się na stronie Wydziału.

Ponadto pracownicy Katedry z zespołu Z2 prowadzą również zajęcia na Wydziale Matematyki (W-13), na studiach I i II stopnia.