Prowadzone przedmioty

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na kierunkach kształcenia Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania oraz Inżynieria Systemów, na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym:

Studia I stopnia
 • Zarządzanie (w języku polskim),
 • Inżynieria Zarządzania,
 • Organizational Management (w języku angielskim).
Studia II stopnia
 • Zarządzanie (w języku polskim) – z podziałem na specjalności:
  • Inżynieria finansowa (IF)­,
  • Przedsiębiorczość, innowacje i Projekty­ (PIP),
  • Technologie informacyjne w zarządzaniu (TIZ),
  • Zarządzanie procesami przedsiębiorstwa (ZPP),
  • Zachowania i decyzje menedżerskie (ZDM),
 • Zarządzanie (w języku angielskim) – na specjalności Business Information Systems,
 • Inżynieria Zarządzania (w języku polskim).

Szczegółowe informacje o przedmiotach znajdują się na stronie Wydziału.

Ponadto pracownicy Katedry z zespołu Z2 prowadzą również zajęcia na Wydziale Matematyki (W-13), na studiach I i II stopnia.