Ważniejsze publikacje

Monografie, artykuły przeglądowe i highly cited:

2022 (1+), 2021 (3), 2020 (3), 2019 (0), 2018 (3), 2017 (1), 2016 (1), 2015 (2), 2014 (3), 2013 (3), 2012 (0), 2011 (3), 2010 (1), 2009 (2), 2008 (2), 2007 (1), 2006 (1), 2005 (1), 2004 (1), 2003 (0), 2002 (0), 2001 (1), 2000 (1), 1999 (0), 1998 (1), 1997 (1)

 A. Kowalska-Pyzalska, R. Michalski, M. Kott, A. Skowrońska-Szmer, J. Kott (2022) Consumer preferences towards alternative fuel vehicles. Results from the conjoint analysis, Renewable and Sustainable Energy Reviews 155, art. 111776 (https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111776).
B. Uniejewski, R. Weron (2021) Regularized quantile regression averaging for probabilistic electricity price forecasting, Energy Economics 95, art. 105121 (https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105121).
 J. Lago, G. Marcjasz, B. De Schutter, R. Weron (2021) Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark, Applied Energy 293, art. 116983 (https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116983).

  • The epftoolbox including Python codes for the two benchmark models (LEAR, DNN) and datasets is available from GitHub
K. Maciejowska, W. Nitka, T. Weron (2021) Enhancing load, wind and solar generation for day-ahead forecasting of electricity prices, Energy Economics 99, art. 105273 (https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105273).
A. Kowalska-Pyzalska, J. Kott, M. Kott (2020) Why Polish market of alternative fuel vehicles (AFVs) is the smallest in Europe? SWOT analysis of opportunities and threats, Renewable and Sustainable Energy Reviews 133, art. 110076 (https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110076).
K. Maciejowska (2020) Assessing the impact of renewable energy sources on the electricity price level and variability – A quantile regression approach, Energy Economics 85, 104532 (https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.104532).
E. Radosiński (2020) Sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
A. Kowalska-Pyzalska (2018) What makes consumers adopt to innovative energy services in the energy market? A review of incentives and barriers, Renewable and Sustainable Energy Reviews 82(3), 3570-3581 (https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.10.103).
F. Ziel, R. Weron (2018) Day-ahead electricity price forecasting with high-dimensional structures: Univariate vs. multivariate modeling frameworks, Energy Economics 70, 396-420 (doi: 10.1016/j.eneco.2017.12.016).
 J. Nowotarski, R. Weron (2018) Recent advances in electricity price forecasting: A review of probabilistic forecasting, Renewable and Sustainable Energy Reviews 81(1), 1548-1568 (doi: 10.1016/j.rser.2017.05.234). 
B. Liu, J. Nowotarski, T. Hong, R. Weron (2017) Probabilistic load forecasting via Quantile Regression Averaging on sister forecasts, IEEE Transactions on Smart Grid 8(2), 730-737 (doi: 10.1109/TSG.2015.2437877).
Frommlet F., Bogdan M., Ramsey D. (2016) Phenotypes and Genotypes: The Search for Influential Genes, Springer-Verlag, London.
M. Lubicz (2015) Zastosowania badań operacyjnych i technik inteligentnych w systemach zdrowotnych. Analiza bibliometryczna, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław.
R. Pietroń (2015) Modelowanie i projektowanie procesów i systemów logistycznych, Wyd. WSO, Wrocław.
B. Mielczarek (2014) Symulacja w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia, PWN, Warszawa.
G. Chodak (2014) Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych – modele, badania rynku, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław.
R. Weron (2014) Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future, International Journal of Forecasting 30(4), 1030-1081 (Invited Paper; doi: 10.1016/j.ijforecast.2014.08.008).

A. Maciąg, R. Pietroń, S. Kukla (2013) Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
E. Radosiński (2013) Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, 2-gie wyd., PWN, Warszawa.
R. Katarzyniak, W. Rekuć, red. (2013) Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą, AOW Exit, Warszawa.
P. Cizek, W.Härdle, R. Weron, eds. (2011) Statistical Tools for Finance and Insurance (2nd edition), Springer-Verlag, Berlin. Extended and revised edition with codes in Matlab and R.
B. Gładysz (2011) Przedziałowa i rozmyta regresja, PWN, Warszawa.
R. Pietroń (2011) Process management, PRINTPAP, Łódź.
E. Radosiński (2010) Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, PWN, Warszawa.
M. Lubicz, ed. (2009) Operational research applied to health services in action, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław.
B. Mielczarek (2009) Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu: symulacja dyskretna, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław.
A. Kasperski (2008) Discrete optimization with interval data : minmax regret and fuzzy approach, seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer, Heidelberg.
J. Mercik, B. Gładysz, G. Hołodnik-Janczura (2008) Metody i narzędzia w procesach biznesowo-decyzyjnych, Wydawnictwo WSZiF, Wrocław.
KowalskaWilczynski07 A. Kowalska-Pyzalska, A. Wilczyński (2007) Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym, KAPRINT, Lublin.
R. Weron (2006) Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach, Wiley, Chichester + CD-ROM. Pre-publication limited edition released in January 2006 as: Modeling and Forecasting Loads and Prices in Deregulated Electricity Markets, ARE, Warszawa.

“Dr. Weron’s book provides an in-depth, up-to-date and very well organized review (…) and is highly recommended to any practitioner of the modern electricity markets” – Vince Kaminski (Citigroup & Rice University) [from back cover]
P. Cizek, W. Härdle, R. Weron, eds. (2005) Statistical Tools for Finance and Insurance, Springer-Verlag, Berlin. Available also in HTML.

“The book (…) is worth having for the range of topics and the references alone” – Nicholas H. Bingham (University of Sheffield) [Full text]
B. Gładysz, J. Mercik (2004, wyd.2: 2007) Modelowanie ekonometryczne: Studium przypadku, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław.
E. Radosiński (2001) Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN, Warszawa.
A. Weron, R. Weron (2000) Giełda Energii: Strategie zarządzania ryzykiem, CIRE, Wrocław.
A. Weron, R. Weron (1998, 1999, 2005, 2009) Inżynieria finansowa: Wycena instrumentów pochodnych, Symulacje komputerowe, Statystyka rynku, WNT, Warszawa ( English summary).

Nagroda Specjalna za najlepszą książkę akademicką z dziedziny finansów, V Targi Książki Akademickiej ATENA’98.
E. Radosiński (1997) Nauczanie analizy ekonomicznej wspomagane komputerem, Polskie Towarzystwo Symulogiczne, Wrocław.