Oferta dla biznesu

Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej proponuje realizację następujących projektów badawczo-wdrożeniowych:

w zakresie zastosowań komputerów w zarządzaniu:
• zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym,
• komputerowe metody sterowania zapasami w organizacji gospodarczej;

w zakresie metodologii badań komputerowych:
• modelowanie symulacyjne jako metoda odwzorowywania struktury przedsiębiorstwa,
• techniki inteligentne (systemy ekspertowe, algorytmy genetyczne, sieci neuronowe) w analizie finansowej,
• systemy wspomagania decyzji (DSS) w zarządzaniu strategicznym;

w zakresie nauczania wspomaganego komputerem (CAL – Computer Aided Learning):
• gry komputerowe jako metoda kształcenia kadry kierowniczej,
• dydaktyczne systemy wspomagania decyzji (Instructional Decision Support Systems).