O nas

Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej (K43W08ND12) została powołana 5 listopada 2014 r. decyzją JM Rektora. Katedra funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania (do 14 września 2021 r.: Wydziału Informatyki i Zarządzania) Politechniki Wrocławskiej. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Rafał Weron.