O nas

Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej (K43W08D12) została powołana 5 listopada 2014 r. decyzją Rektora Politechniki Wrocławskiej. Katedra funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (W8). Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Rafał Weron.

W ramach Katedry działają następujące zespoły naukowo-dydaktyczne: