Rafał Weron

Prof. dr hab. inż.

Specjalizacja: prognozowanie, rynek energii, zarządzanie ryzykiem, finanse obliczeniowe, ekonomia energetyczna

Więcej na: [Strona osobista]

Profesor Rafał Weron jest Pełnomocnikiem Rektora ds. ewaluacji jakości działalności naukowej, Przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej na Politechnice Wrocławskiej. Jest również członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, pomysłodawcą i przewodniczącym Komitetu Programowego serii konferencji Energy Finance Christmas (EFC) Workshops, redaktorem czasopism Computational Statistics, Energies, International Journal of Forecasting, Journal of Energy Engineering, Journal of Energy Markets, National Economy oraz Operations Research and Decisions. Jest laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2016), Emerald Citation of Excellence Award (2017), nagrody IIF im. Tao Honga za najlepszy artykuł dot. prognozowania w energetyce opublikowany w International Journal of Forecasting (2017), nagrody głównej PTM im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki (2018) oraz jednym z 30 Kreatywnych Wrocławia (2019).

W ciągu ostatnich 20 lat zdobył imponującą międzynarodową reputację. Jego publikacje były cytowane ponad 5000 razy (baza Scopus; bez auto-cytowań) a jego indeks H wynosi 40. Jest jednym z wiodących światowych ekspertów w dziedzinie prognozowania na rynku energii. Jego inne zainteresowania badawcze obejmują ekonomię obliczeniową, statystykę obliczeniową i uczenie maszynowe, modelowanie agentowe i układy złożone, inżynierię finansową i zarządzanie ryzykiem oraz modelowanie stochastyczne i analizę szeregów czasowych. Jest autorem cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem monografii Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach (Wiley, 2006) oraz współautorem czterech innych książek. Opublikował ponad 100 rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych (w szczególności w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej: Applied Energy, Energy Economics, Energy Policy, IEEE Transactions on Smart Grid, IEEE Transactions on Sustainable Energy, International Journal of Forecasting oraz Renewable and Sustainable Energy Reviews), w tym trzy obszerne artykuły przeglądowe dot. prognozowania cen energii elektrycznej (IJF 2014, RSER 2018, APEN 2021). Posiadając doktorat (1999) z matematyki finansowej oraz habilitację (2009) i tytuł profesora (2015) z nauk ekonomicznych, jest często zatrudniany jako konsultant firm finansowych, energetycznych oraz informatycznych.