Kontakt

Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej
Wydział Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej
(K43W08D12)

ul. Łukasiewicza 5
50-370 Wrocław
bud. B-4

Sekretariat katedry:
pok. 406, bud. B-4
tel. 71 320 22 48
e-mail: kbo@pwr.edu.pl

 Mapa kampusu »