Seminaria

W Katedrze organizowane są cykliczne seminaria:

 • Seminarium Katedry
  Pracownicy naukowi Katedry przedstawiają swoje indywidualne programy badawcze oraz uzyskane wyniki. Seminaria organizowane są raz w miesiącu.
  Tematyka i termin poszczególnych seminariów są podawane w odrębnych ogłoszeniach.
  Kierownik seminarium: prof. dr hab. inż. Edward Radosiński.
 • Science meets Social Science (S3)
  Seminarium jest poświęcone stosowaniu metod statystycznych, stochastycznych oraz numerycznych w naukach społecznych. Spotkania mają charakter interdyscyplinarny, zarówno poprzez wybór tematów, jak i wykorzystanie wiedzy ekspertów z różnych dziedzin.
  Szczegóły i harmonogram spotkań publikowane są na stronie seminarium ».
  Kierownik seminarium: prof. dr hab. inż. Rafał Weron.
 • Analiza danych dyskretnych
  Seminarium pracowników zespołu Z1.
  Kierownikiem jest dr hab. inż. Barbara Gładysz.