Rafał Weron

Prof. zw. dr hab. inż.

Specjalizacja: ekonomia energetyczna, prognozowanie, zarządzanie ryzykiem, finanse obliczeniowe

Kierownik Zespołu Modelowania Ekonomicznego (K4/Z2) w Katedrze Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, pomysłodawca i przewodniczący Komitetu Programowego serii konferencji Energy Finance Christmas (EFC) Workshops, redaktor czasopism ARGO, Computational Statistics, Gospodarka Narodowa, Journal of Energy Engineering, Journal of Energy Markets oraz Operations Research and Decisions, laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2016), Emerald Citation of Excellence Award (2017), nagrody IIF im. Tao Honga za najlepszy artykuł dot. prognozowania w energetyce opublikowany w International Journal of Forecasting (2017) oraz nagrody głównej PTM im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki (2018).

Aktywnie zajmuje się zarządzaniem ryzykiem i prognozowaniem na rynku energii oraz stosowaniem narzędzi statystyki obliczeniowej do zagadnień finansowych i ubezpieczeniowych. Interesuje się również modelowaniem agentowym, ekonomią obliczeniową, wyceną instrumentów pochodnych, inżynierią finansową, modelowaniem stochastycznym oraz analizą szeregów czasowych. Jest autorem cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem monografii Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach (Wiley, 2006) oraz współautorem czterech innych książek. Opublikował ponad 80 rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych (w szczególności w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej: Energy, Energy Economics, Energy Policy, IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Smart Grid, International Journal of Forecasting czy Renewable and Sustainable Energy Reviews), w tym dwa obszerne artykuły przeglądowe dot. prognozowania cen energii elektrycznej (IJF 2014, RSER 2018). Posiadając doktorat (1999) z matematyki finansowej oraz habilitację (2009) i tytuł profesora (2015) z nauk ekonomicznych, jest często zatrudniany jako konsultant firm finansowych, energetycznych oraz informatycznych.

[Strona domowa]