Rafał Weron

Prof. zw. dr hab. inż.

Specjalizacja: prognozowanie, zarządzanie ryzykiem, finanse obliczeniowe, ekonomia energetyczna

Więcej na: [Strona osobista]

Kierownik Zespołu Modelowania Ekonomicznego i Prognozowania (K4/Z2) w Katedrze Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, pomysłodawca i przewodniczący Komitetu Programowego serii konferencji Energy Finance Christmas (EFC) Workshops, redaktor czasopism Computational StatisticsEnergies, International Journal of Forecasting, Gospodarka Narodowa, Journal of Energy Engineering, Journal of Energy Markets oraz Operations Research and Decisions, laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2016), Emerald Citation of Excellence Award (2017), nagrody IIF im. Tao Honga za najlepszy artykuł dot. prognozowania w energetyce opublikowany w International Journal of Forecasting (2017) oraz nagrody głównej PTM im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki (2018).

W ciągu ostatnich 20 lat zdobył imponującą międzynarodową reputację. Jego publikacje były cytowane niemal 3000 razy (baza Scopus; bez auto-cytowań) a jego indeks H wynosi 30. Jest jednym z wiodących światowych ekspertów w dziedzinie prognozowania na rynku energii. Jego inne zainteresowania badawcze obejmują modelowanie agentowe, ekonomię obliczeniową, statystykę obliczeniową i uczenie maszynowe, wycenę instrumentów pochodnych, inżynierię finansową, zarządzanie ryzykiem, modelowanie stochastyczne oraz analizę szeregów czasowych. Jest autorem cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem monografii Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach (Wiley, 2006) oraz współautorem czterech innych książek. Opublikował ponad 80 rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych (w szczególności w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej: Energy Economics, Energy Policy, IEEE Transactions on Sustainable Energy, International Journal of Forecasting czy Renewable and Sustainable Energy Reviews), w tym dwa obszerne artykuły przeglądowe dot. prognozowania cen energii elektrycznej (IJF 2014, RSER 2018). Posiadając doktorat (1999) z matematyki finansowej oraz habilitację (2009) i tytuł profesora (2015) z nauk ekonomicznych, jest często zatrudniany jako konsultant firm finansowych, energetycznych oraz informatycznych.