Anna Kowalska-Pyzalska wiceprzewodniczącą Academii Professorum Iuniorum

Anna Kowalska-Pyzalska została wiceprzewodniczącą Academii Professorum Iuniorum (API). API wspiera doktorów habilitowanych podejmujących innowacyjną tematykę oraz budujących nowe zespoły naukowe. Członkowie API otrzymali dwuletni grant wewnętrzny w wysokości 120 tys. zł. Kadencja 18 powołanych w pierwszej edycji osób rozpoczęła się 1 stycznia 2024 r. i potrwa dwa lata.

Gratulacje!