Artykuł w Renewable and Sustainable Energy Reviews (IF_5Y = 7.445)

W ramach grantu NCN 2013/11/B/HS4/01061 Ekonomiczne konsekwencje kształtowania się opinii i podejmowania decyzji przez konsumentów: Modelowanie agentowe dyfuzji innowacji realizowanego w naszej Katedrze udało się opublikować artykuł w prestiżowym czasopiśmie (IF_5Y = 7.445, 45p MNiSW):

  1. K. Byrka, A. Jędrzejewski, K. Sznajd-Weron, R. Weron (2016) Difficulty is critical: The importance of social factors in modeling diffusion of green products and practices, Renewable and Sustainable Energy Reviews 62, 723-735 (http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.04.063).

To badaj najwyżej punktowany artykuł naszej Katedry!