Bartosz Uniejewski laureatem stypendium im. Jana Mozrzymasa – już oficjalnie!

25 kwietnia Prezydent miasta wręczył przyznane w listopadzie 2021 stypendia. M.in. stypendium Wrocławskiego Centrum Akademickiego im. Jana Mozrzymasa w zakresie badań interdyscyplinarnych dla Bartosza Uniejewskiego. Teraz już oficjalnie – gratulacje!