Habilitacja Anny Kowalskiej-Pyzalskiej

Decyzją Senatu Politechniki Wrocławskiej w dniu 19.12.2019 r. Anna Kowalska-Pyzalska uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Serdecznie gratulujemy!