Grzegorz Marcjasz laureatem konkursu im. Jana Mozrzymasa

Dorobek naukowy trojga doktorantów z naszej Katedry został doceniony w konkursach Wrocławskiego Centrum AkademickiegoGrzegorz Marcjasz został laureatem konkursu im. Jana Mozrzymasa w zakresie badań interdyscyplinarnych, a Karolina Bienias oraz Bartosz Uniejewski wyróżnieni w konkursie im. Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Gratulacje!