Monografia Anny Kowalskiej-Pyzalskiej za 300 pkt

Nakładem wydawnictwa Academic Press (II poziom, 300 pkt MEiN) właśnie ukazała się monografia Anny Kowalskiej-Pyzalskiej pt. Diffusion of Innovative Energy Services. Consumers’ Acceptance and Willingness to Pay. Gratulacje!

Z okładki: Monografia podsumowuje badania nad dyfuzją, przyjęciem i akceptacją innowacyjnych usług energetycznych (IES) wśród konsumentów energii elektrycznej, w tym dynamicznych zielonych taryf energii elektrycznej, małych generatorów energii i inteligentnych systemów pomiarowych. Dotyczy świadomości, akceptacji i zaangażowania konsumentów w inteligentne technologie, koncentrując się na “gotowości do płacenia” za IES. Omówione są wyniki eksperymentów terenowych, programów pilotażowych i metod symulacyjnych, takich jak modelowanie agentowe. Studia przypadków obejmują różne kraje i kontynenty, z naciskiem na nowoczesne, proekologiczne i zrównoważone gospodarki, w których oferowane są IES.