Nagroda “Best Student Poster” dla Ewy Neski

Ewa Neska, doktorantka w naszej Katedrze, zdobyła nagrodę za najlepszy poster podczas Szkoły Letniej “Energy Technology, Policy and Politics – How to Build a Net-Zero GHG Emissions Energy System“, która odbyła się w dniach 27.08-01.09.2023 w Asconie ??. Ewa prezentowała poster dot. ekonomicznej i społecznej gotowości prosumentów do adopcji inteligentnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, opracowany wspólnie z promotorką Anną Kowalską-Pyzalską i Maxem Bieleckim.

Gratulacje!