Oferty pracy: 3 stypendia w grancie NCN MAESTRO

Oferujemy 3 stypendia dla studentów Szkoły Doktorskiej (dyscypliny: Ekonomia i Finanse lub Nauki o Zarządzaniu i Jakości) w grancie NCN MAESTRO Crossing Frontiers in electricity prIce forecasTing (CrossFIT).

Wynagrodzenie: 3000-3500 zł/miesiąc (stypendium)
Okres pracy w projekcie: 12 miesięcy
Początek: 1 października 2023
Termin składania ofert: 19 lipca 2023, 23:59

Pełne ogłoszenia na stronie NCN/Wydziału:

  1. https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=197260 oraz https://wz.pwr.edu.pl/o-wydziale/aktualnosci/konkurs-na-2-stypendia-badawcze-dla-mlodych-naukowcow-w-projekcie-maestro-11436.html (2 stanowiska)
  2. https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=197261 oraz https://wz.pwr.edu.pl/o-wydziale/aktualnosci/konkurs-na-stypendium-badawcze-dla-mlodego-naukowca-w-projekcie-maestro-11435.html (1 stanowisko)