Stypendia MEiN dla dwóch naszych wybitnych młodych naukowców

Minister Edukacji i Nauki rozstrzygnął prestiżowy konkurs o stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej (wyniki). Wśród 230 tegorocznych laureatów są Tomasz Serafin (#173) i Dimitris Sotiros (#182). W całej Polsce jest tylko 5 laureatów w naukach o zarządzaniu i jakości … nasza Katedra zdobyła 40% stypendiów 😉. Co więcej, Tomek jest jednym z jedynie 37. doktorantów i jedynym 🥇 z “dawnych” nauk ekonomicznych (ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości).

Gratulacje!