Nowa odsłona naszego czasopisma

Operations Research and Decisions ma nowy, świeży wygląd (https://ord.pwr.edu.pl)! ORD jest w pełni on-line, recenzowanym czasopismem typu no APC Open Access, indeksowanym na Web of Science (ESCI) i Scopusie, które publikuje oryginalne prace naukowe z zakresu (szeroko pojętych) badań operacyjnych. Szczególny nacisk kładziony jest na metody ilościowe i ich zastosowania.

Tematy obejmują (ale nie są ograniczone do): ekonometrii i metod statystycznych, inteligencji biznesowej, inteligencji obliczeniowej, logistyki, optymalizacji, prognozowania, programowania matematycznego, symulacji, systemów wspomagania decyzji, teorii gier, zarządzania informacjami oraz zarządzania projektami.