Nowi pracownicy naszej Katedry

Od 1 stycznia 2021 r. do naszej Katedry dołączyła Joanna Kott, która jest absolwentką naszego Zarządzania (lic., mgr, dr). Współpracując z przedsiębiorstwami energetycznymi i Urzędem Regulacji Energetyki (URE) zdobyła wyjątkowe doświadczenie z pogranicza zarządzania, ekonomii i energetyki. Jej ostatnie zainteresowania i publikacje dotyczą rozwoju elektromobilności (projekt DAFNE) oraz efektywnego zarządzania energią.

Dwa miesiące później, od 1 marca 2021 r., do naszej Katedry dołączył Michał Jarema, który jest absolwentem Fizyki PWr (lic., mgr, dr).  Jego ostatnie zainteresowania i publikacje dotyczą fotoluminescencji oraz półprzewodników.

Witamy w zespole!