Pięć Stypendiów Ministra dla naszych studentów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom, w tym Katarzynie Hubickiej, Grzegorzowi Marcjaszowi, Tomaszowi Serafinowi, Bartoszowi Uniejewskiemu oraz Tomaszowi Weronowi, studentom Matematyki Stosowanej i wykonawcom/współpracownikom w grantach NCN realizowanych w naszej Katedrze. Gratulacje!