Rainer Hegselmann gościem Katedry

Na początku maja gościem naszej Katedry był Rainer Hegselmann (MODUS, University of Bayreuth & Frankfurt School of Finance & Management, Niemcy). Rainer jest twórcą niezwykle popularnego kierunku studiów na University of Bayreuth łączącego filozofię z ekonomią oraz współautorem modelu dynamiki opinii znanego jako model Hegselmanna-Krause (JASSS 5(3), art. 2). Na Seminarium KZSiRO opowiedział historię powstania kierunku Philosophy & Economics a dzień później na Seminarium S3 wygłosił inspirujący referat pt. Obliczeniowa epistemologia społeczna: Studium przypadku dwuramiennych bandytów kontra indukcyjnych poszukiwaczy prawdy i epistemicznych gapowiczów z ograniczonym zaufaniem.