Zbigniew Michna profesorem tytularnym!

Postanowieniem z dn. 11 grudnia 2023 r., Prezydent RP nadał Zbigniewowi Michnie tytuł profesora!

Vivat Akademia! Vivat Profesores!