Fałszywe zaświadczenia lekarskie

Od siebie i od studentów wymagamy przestrzegania standardów etycznych. Sporządzamy kserokopie lub fotografie zwolnień lekarskich i je weryfikujemy, a nieuczciwych studentów natychmiast zgłaszamy do uczelnianej komisji dyscyplinarnej i do prokuratury – fałszowanie dokumentów jest przestępstwem!
Poniżej zamieszczamy wybrane przykłady zaświadczeń lekarskich, znalezionych w Internecie lub przedłożonych przez studentów (kliknij aby otworzyć powiększenie w nowej zakładce).Nowe wzory falsyfikatów do opublikowania można przysyłać do mnie.
W.Dobrowolski