Adam Kasperski laureatem programu Quintus

Adam Kasperski został laureatem pierwszej edycji Programu Quintus, jako jedyny przedstawiciel kadry profesorskiej Wydziału Zarządzania. Program Quintus stanowi element uhonorowania kadry dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej przez studentów. Na podstawie opracowanych przez siebie zasad, Samorząd Studencki PWr wyłonił laureatów spośród nauczycieli akademickich i doktorantów, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2022/2023.

Gratulacje!