Anna Kowalska-Pyzalska w Academii Professorum Iuniorum

Anna Kowalska-Pyzalska, jako jedyna przedstawicielka Wydziału Zarządzania, została powołana do pierwszego składu Academii Professorum Iuniorum (API). API ma wspierać doktorów habilitowanych podejmujących innowacyjną tematykę oraz budujących nowe zespoły naukowe. Członkowie API otrzymają dwuletni grant wewnętrzny w wysokości 120 tys. zł. Kadencja 18 powołanych właśnie osób rozpocznie się 1 stycznia 2024 r. i potrwa dwa lata.

Gratulacje!