Adam Kasperski profesorem tytularnym!

Postanowieniem z dn. 17 czerwca 2021 r., Prezydent RP nadał Adamowi Kasperskiemu tytuł profesora!

Vivat Akademia! Vivat Profesores!