Nasze sukcesy w programach PRIMUS i SECUNDUS

W tym tygodniu zostały ogłoszone wyniki programów PRIMUS (Działanie 1, tzw. PRIMUS-1) za najwyżej punktowane publikacje oraz SECUNDUS za najlepszy dorobek wśród młodych naukowców. W grupie laureatów jest wielu pracowników i doktorantów naszej Katedry: Yash Chawla, Arkadiusz Jędrzejewski, Joanna Kott, Anna Kowalska-Pyzalska, Katarzyna Maciejowska, Grzegorz Marcjasz, Weronika Nitka, Bartosz Uniejewski oraz Rafał Weron.

Gratulacje!