Medal KEN dla Barbary Gładysz

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 Barbara Gładysz została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Gratulacje!