Katarzyna Maciejowska

Dr

Specjalizacja: ekonomia obliczeniowa, prognozowanie na rynku energii, dyfuzja innowacji

Będąc absolwentką kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne (SGH w Warszawie, 2003), studentką kierunku Matematyka (Uniwersytet Warszawski, 2002-2005) oraz doktorem nauk ekonomicznych (European University Institute we Florencji, 2010), posiada wyjątkowo cenne wykształcenie na styku ekonomii obliczeniowej i matematyki. Jej zainteresowania i publikacje naukowe dotyczą teorii oraz zastosowań szeregów czasowych w modelowaniu ekonomicznym, prognozowania na rynku energii, jak również modelowania dyfuzji innowacji. Jest autorem artykułów w prestiżowych czasopismach (m.in. w Energy Policy, IEEE Transactions on Power Systems, International Journal of Forecasting, Journal of Economic Dynamics and Control) oraz recenzentem czasopism będących na liście JCR. Jest laureatem 3-letniego stypendium CERGE-EI, Republika Czeska (2013-2016), uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych przez NCN (m.in. jako główny wykonawca w grancie dotyczącym ekonometrycznej analizy cen energii elektrycznej), a obecnie kieruje projektem NCN SONATA.