Artykuł w Information Systems and e-Business Management

W ramach grantu NCN 2013/11/B/HS4/01061 Ekonomiczne konsekwencje kształtowania się opinii i podejmowania decyzji przez konsumentów: Modelowanie agentowe dyfuzji innowacji realizowanego w naszej Katedrze udało się opublikować kolejny artykuł, tym razem w czasopiśmie Information Systems and e-Business Management (ISEB; IF_5Y = 1.000):

  1. Grażyna Suchacka, Grzegorz Chodak (2016) Using association rules to assess purchase probability in online stores, ISEB (http://dx.doi.org/10.1007/s10257-016-0329-4).