Dwa artykuły Katedry w czasopiśmie APPA

Właśnie ukazał się w druku numer 129(5) czasopisma Acta Physica Polonica A (IF_5Y = 0.497) a w nim dwie publikacje Katedry:

  1. A. Kowalska-Pyzalska, K. Ćwik, A. Jędrzejewski, K. Sznajd-Weron (2016) Linking consumer opinions with reservation prices in an agent-based model of innovation diffusion, Acta Physica Polonica A 129(5), 1055-1059 (doi: 10.12693/APhysPolA.129.1055).
  2. K. Maciejowska, A. Jędrzejewski, A. Kowalska-Pyzalska, R. Weron (2016) Impact of social interactions on demand curves for innovative products, Acta Physica Polonica A 129(5), 1045-1049 (doi:  10.12693/APhysPolA.129.1045).