Doktorat Yasha Chawli

Decyzją Komisji ds. Stopni Naukowych Politechniki Wrocławskiej w dniu 24.09.2020 r. Yash Chawla uzyskał stopień doktora (z wyróżnieniem!) w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Serdecznie gratulujemy!