Stypendia MNiSW dla dwóch naszych wybitnych młodych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął prestiżowy konkurs o stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej (wyniki). Wśród 200 tegorocznych laureatów są nasi młodsi koledzy – Grzegorz Marcjasz (#62) i Bartosz Uniejewski (#55), od października 2019 roku doktoranci w naszej Szkole Doktorskiej. Gratulacje!