DTU Research Excellence Award dla Ashy Thomas

Asha Thomas otrzymała nagrodę DTU Research Excellence Award w wysokości 50 000 INR za publikacje z lat 2021-2022 napisane jeszcze w czasie jej studiów doktoranckich na Delhi Technological University (DTU). Nagrody przyznawane są za prace opublikowane w najlepszych czasopismach o wysokim współczynniku wpływu i tylko pierwszy lub korespondujący autor jest uprawniony do ubiegania się o nagrodę. Artykuły Ashy ukazały się m.in. w Journal of Knowledge Management (IF=8.7), Management Decision (IF=5.6) oraz Tourism Management Perspectives (IF=7.6).

Gratulacje!