Dwóch naukowców Katedry w rankingu TOP 2%

Adam Kasperski (#376 268 career) oraz Rafał Weron (#24 129 career, #9828 singleyr) znaleźli się w najnowszej edycji (październik 2023; DOI 10.17632/btchxktzyw.6) rankingu TOP 2%. Ranking korzysta z bazy danych najczęściej cytowanych naukowców, która zawiera ustandaryzowane informacje na temat cytowań, h-indeksu, hm-indeksu skorygowanego o współautorstwo, cytowań w zależności od pozycji na liście autorów oraz wskaźnika złożonego (c-score). Oddzielne rankingi zostały opublikowane dla całego okresu kariery (career) oraz dla roku 2022 (singleyr). Naukowcy są sklasyfikowani w 22 dziedzinach i 174 poddziedzinach zgodnie ze standardową klasyfikacją Science-Metrix. Ranking zawiera nazwiska 100 tys. najczęściej cytowanych naukowców według c-score (z i bez autocytowań) oraz 2% najczęściej cytowanych w danej poddziedzinie.