Parongama Sen gościem Katedry

W połowie października gościem naszej Katedry była Parongama Sen (University of Calcutta, Indie); z pewnością ? widzieliście ją dyskutującą w pokoju 524 B4. Parongama jest współautorką monografii Sociophysics: An Introduction (2014, Oxford University Press) oraz licznych artykułów z pogranicza fizyki statystycznej i nauk społecznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują również przejścia fazowe i zjawiska krytyczne oraz sieci złożone. Na Seminarium S3 wygłosiła referat pt. Kinetyczne modele wymiany opinii: Kilka realistycznych zastosowań.