Sebastian Lerch gościem Katedry

Na początku listopada ? gościem naszej Katedry był Sebastian Lerch (Karlsruher Institut für Technologie – KIT, Niemcy). Jego zainteresowania badawcze obejmują prognozowanie probabilistyczne, uczenie maszynowe, ocenę jakości prognoz oraz zastosowania w meteorologii i ekonomii. Na Seminarium S3 wygłosił bardzo inspirujący referat pt. Modele uczenia głębokiego dla regresji probabilistycznej – przykłady zastosowań w prognozowaniu pogody i na rynku energii, a długie godziny spędziliśmy na dyskusjach na 5. piętrze B4.