Dwoje nowych profesorów uczelni

Decyzją JM Rektora dr hab. Anna Kowalska-Pyzalska została powołana na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych a dr Leopold Szczurowski w grupie pracowników dydaktycznych. Prof. Szczurowski jest pierwszym profesorem “dydaktycznym” na wydziale W8.

Vivat Akademia! Vivat Profesores!